Welcome to Jerusalempedia
the free Jerusalem encyclopedia
Shop Jerusalempedia
 
First Temple
Home Page
Jerusalem Guide

Jerusalem History
Geography
Demographics
Transportation
Education
Religious significance
Jerusalem Hotels
Jerusalem Attractions
Jerusalem Picture Archive
Jerusalem Events
Jerusalem Holy Sites
Jerusalem Religions
Jerusalem Business and Economy
Jerusalem Bible
map of jerusalem
Jerusalem countdown
Jesus Jerusalem
Hebrew University of Jerusalem
Browse by alphabet:
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V   W    X    Y    Z